Muziek Produktie

In de muziekbranche verstaat men onder productie meestal het hele traject van schrijven en arrangeren van muziek, via het daadwerkelijke vormgeven en opnemen, tot en met het mixproces. Een belangrijk aspect daarin is het herkennen van de essentie van het product en het stimuleren van de sterkste kwaliteiten van de artiest of formatie. Een goede producer is, in mijn optiek, in staat om de performer optimaal te coachen en weet tegelijkertijd een zekere afstand en objectiviteit te behouden, om een klankbordfunctie te kunnen vervullen.

Hoe gaat het productieproces bij mij concreet in z’n werk? Dat verschilt per keer.

Ik werk regelmatig met singer-songwriters die primair hun songs en performance zo goed mogelijk willen registeren, voor demo, single, EP of album. Zoals ze dat live gewend zijn te doen, bijvoorbeeld door zichzelf op gitaar of piano te begeleiden. Ik luister van te voren goed naar hun werk, hetzij in demovorm, hetzij live. Indien nodig kom ik met suggesties/aanvullingen met betrekking tot tekstuele/muzikale inhoud en vorm. Vervolgens plan ik een opnamesessie. Na de opnamen komt de mixfase en daarna de mastering. Desgewenst zorg ik ook voor nabewerking, artwork en correcte aanlevering voor reproductie.

In andere situaties heeft een artiest (of band) een idee over hoe de muziek mogelijk meer ‘aangekleed’ zou kunnen worden. Ik help dan met het vertalen van die ideeën naar concrete arrangementen. Bestaat de originele versie van de song sec uit akoestische gitaar en zang, maar wil de artiest graag een wat vollere begeleiding, bijvoorbeeld drums, bas en piano? Moet er een mandoline bij, of een elektrische gitaarsolo? Keyboards/synthesizers? Drumloops? Een blazerssectie misschien, of een strijkkwartet? Het is allemaal mogelijk. Ik verzorg de arrangementen, of help met de uitwerking daarvan. Vervolgens voer ik de betreffende partijen uiteraard ook uit, door ze live te spelen, of (waar nodig) te programmeren. Tevens is het mogelijk om in dit proces extra sessiemuzikanten in te schakelen. Ook in dit geval komen na de opnamen de mixage, de mastering en eventueel het vervolgtraject (zie boven). Uiteraard blijft er tijdens de hele productiefase overleg met de cliënt, opdat deze uiteindelijk optimaal tevreden zal zijn met het eindproduct.

Muziek Productie